Økonomi

Priser, refusion og vederlagskvittering

Prisen for en plads i MiniOasen i 2019 er 8473,- kr. pr. måned. Ifølge kommunens takster for 2019 kan I få refunderet 6023,- kr., hvilket vi sige, at I reelt kommer til at betale 2450,- kr. pr måned. En kommunal plads koster til sammenligning 3052,- kr. pr. måned.

Prisen reguleres en gang årligt i forbindelse med det kommunale tilskuds regulering. Den nye pris betales første gang pr. 1. januar - dvs. sidste hverdag i december. 

Refusion og evt. søskenderabat skal der ansøges om elektronisk på kommunens hjemmeside. Læs mere om dette og kommunens takster på kommunens hjemmeside

Pengene betales forud og bedes indsat på min konto 7245 1178411 så de er hos mig den sidste hverdag i måneden.

Bemærk: der er ikke betalingsfrihed i juli måned, som i den kommunale dagpleje. Refusionen gælder dog også i juli måned, så det er den samme betaling alle årets 12 måneder.

Det er desværre ikke muligt at få friplads eller delvis friplads, når man bruger privat dagpleje. Til gengæld kan man godt få søskenderabat, hvis man har flere børn i kommunens regi. Både refusion og søskenderabat skal der søges om via kommunens hjemmeside.

 

 

Kvittering for vederlag

Hvert kvartal skal kommunen have dokumentation for Jeres betaling til mig, for at de kan yde refusion, og skemaet dertil udskriver jeg. Jeg udfylder det jeg skal, og så får I skemaet med hjem, så I kan udfylde resten, og indsende det til kommunen.

  • kvittering vedr. 1. kvartal indsendes senest d. 1. april
  • kvittering vedr. 2. kvartal indsendes senest d. 1. juli
  • kvittering vedr. 3. kvartal indsendes senest d. 1. oktober
  • kvittering vedr. 4. kvartal indsendes senest d. 1. januar

Det er rigtig vigtigt, at dette bliver indsendt til tiden, for det er dette der gør, at I kan få refusion for pladsen.